Verschil tussen oude en nieuwe media

Om Social Media naast de traditionele media goed in te kunnen zetten is het belangrijk dat u weet wat het verschil is.

Veel bedrijven beschouwen sociale media als een aanvulling op oude, oftewel traditionele, media. Met als gevolg dat de bedrijven geen of zeer weinig kennis hebben met de inzet van nieuwe kansrijke communicatie kanalen.

Wat verstaan we onder “Oude Media”
In grote lijnen kun je de traditionele media typeren als de communicatiekanalen die voor het jaar 2000 werden gebruikt in de communicatie naar de klant.
Voorbeelden:
 • Televisie
 • Radio
 • Kranten
 • “Ouderwetse” websites zonder mogelijkheid om te reageren op berichten.

De traditionele media kenmerken zich doordat ze eenrichtingsverkeer zijn. U zendt uw boodschap naar een grote groep mensen. Deze vorm van massacommunicatie vraagt om een algemene communicatiestijl waarbij uw product centraal staat.

Wat zijn de nieuwe media (Sociale Media)
Sociale media kenmerken zich vooral doordat gebruikers van elk medium zich verbindt aan uw bedrijf en op deze manier met elkaar in contact staan.

Voorbeelden:
 • E-mail
 • Blogsites
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Youtube
 • En meer (dit is anno 2015 nog steeds groeiende).

Uw klanten verbinden zich niet alleen met elkaar en met u maar ook met andere bedrijven van hun interesse. Dit vraagt ook van u als ondernemer een andere instelling als het gaat om marketing. U kunt door middel van de social media veel gerichter en persoonlijker communiceren met je doelgroep.

Wat is het verschil tussen oude media en social media?
Er is een aantal cruciale verschillen tussen de traditionele en nieuwe sociale media.

 • Door de komst van social media bent u niet meer de belangrijkste promotor van uw bedrijf. U heeft de kans om ambassadeurs, uw bedrijf te laten promoten. De belangrijkste promotor zijn daarom uw klanten geworden. Uw klant is veel belangrijker geworden bij het promoten van jouw bedrijf en producten.
 • Social Media is meer maakbaar dan traditionele media. U kunt sneller, meer, wisselende en andere content delen met de wereld.
 • Door social media wordt communicatie persoonlijker. Traditionele media richten zich op de massa, op social media kunt u gericht communiceren en één-op-één contact hebben met uw klanten. Op social media gaat het niet om uw boodschap, maar om de interactie met uw klanten. De aandacht verschuift nu naar het in stand houden van uw imago door middel van webcare.
 • Alleen als u zich bewust bent van de verschillen tussen de traditionele media en de sociale media en u uw marketingstrategie hierop aanpast kunt u optimaal profiteren van de voordelen die sociale media u biedt.